Vil du hjælpe børn og unge, som har brug for lidt ekstra?

Ansøgningsfrist: 22.09.2022

Mener du også, at alle børn og unge har ret til en tryg opvækst, på lige vilkår med andre jævnaldrende? Og at netop denne ret, er værd at kæmpe for? Så er det måske dig vi søger, til en af de ledige stillinger som socialrådgiver i vores Børn og Familieafdeling.

Vi søger aktuelt en socialrådgiver til en barselsvikar i vores Familierådgivningsdistrikt Vest (0-23år) samt en socialrådgiver til fastansættelse i vores Modtagerfunktion.

Familierådgivningsdistrikt Vest er ét af fire familierådgivningsdistrikter, hvor socialrådgiverne sammen med børn og deres familier tilrettelægger virksomme løsninger – løsninger som skaber den ønskede forandring. Måden socialrådgiverne følger op herpå, er via udredning og iværksættelse af- samt opfølgning på de iværksatte indsatser.

I Modtagerfunktionen ydes dagligt råd og vejledning til bl.a. skoler og dagtilbud, ligesom en opgave er at bistå socialrådgivere. I Modtagefunktionen vurderes samtlige underretninger, og ved mellemkommunale underretninger udarbejdes der grundig sagsgennemgang. Det er også socialrådgiverne i modtagerfunktionen, der er vidensansvarlig inden for vold og overgreb. I denne stilling vil det være at foretrække, at du er erfaren og har viden inden for vold og overgreb – i forhold til at blive vidensansvarlig, vil der ske oplæring og løbende kompetenceudvikling.

Aktuelt er den samlede afdeling optaget af Barnets lov, herunder hvordan nye tiltag bedst muligt kan implementeres. Vi ser frem til i endnu højere grad at sætte barnet først og inddrage nye initiativer i vores arbejde. Hvis du ligesom os, synes at vi går en spændende tid i møde, så vil vi se frem til en ansøgning fra dig.

Nedenfor finder du en liste over hvilke kompetencer vi søger, ligesom du finder fire gode grunde til, at netop en ansættelse i Børn og Familie er noget særligt.

Vi søger jer med følgende kompetencer:

  • Du er uddannet socialrådgiver, gerne med erfaring fra børn -og ungeområdet
  • Du er dygtig til at kommunikere og formår at være i svære relationer
  • Du er analytisk og formår at nedfælde dine faglige refleksioner på skrift
  • Du finder energi i faglige udfordringer og er bærer af en faglig stolthed
  • Du har som mål, at alle børn og unge har retten til medbestemmelse i eget liv
  • Du tror på, at den gode og holdbare løsning findes via inddragelse af netværket

Hvorfor skal I søge stillingen:

  • Du får muligheden for faglige udfordringer, hvor kvalitet er noget vi er sammen om at skabe
  • Du får uden tvivl nogle fantastiske kolleger, som kan spille dig god – og forhåbentlig også omvendt
  • Der venter aktuelt børn og unge, sammen med deres forældre, som har brug for dig og dine kompetencer
  • Du bliver en del af en arbejdsplads, med at godt psykisk arbejdsmiljø og et stærkt fagligt fællesskab

Er du ikke overbevist eller har du generelt spørgsmål til stillingerne, så ring gerne til mig på 21312608.
Vi håber på din ansøgning!

Bedste Hilsner,
Maren Hansen, Teamleder.

Praktiske oplysninger:
Løn i henhold til gældende overenskomst, og principperne i Ny Løn.
Det forventes at du har kørekort.
Arbejdsstedet er Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde.

Barselsvikariat i Familierådgivningsdistrikt Vest ønskes besat pr. 01.10.2022.
Faststilling i Modtagefunktionen ønskes besat pr. 01.10.2022

Ansøgningsfrist torsdag d. 22.09.22. kl. 23.59
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 28.09.22 i tidsrummet 12–16