Vil du være en del af et fagligt fællesskab, som vægter team-ånd og samarbejde højt? Så søger vi dig som pædagog til Samstyrkens ungetilbud på Krogen 5 i Varde

Ansøgningsfrist: 15.12.2021

Hos os får du attraktive arbejdsvilkår og uddannelse:
34 timer fordelt på dag-, aften- og weekendarbejde. Arbejde hver 3. weekend.
Komplet KRAP-uddannelse
4 dages kursus i Integrativ Neuropædagogik
Fast supervision på konkrete opgaver

Samstyrken Krogen 5 danner rammen for 12 unge mennesker i alderen 18-30 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.
 
Som kollega
Vægter du holdånd og ”vi-følelsen” højt i det daglige samarbejde. Du kan modtage og give kritik samt udvise respekt for andres meninger – også når der er uenighed. Vi forventer, at du er bevidst om egne værdier og grænser, er handlekraftig og kan holde hovedet koldt i pressede situationer, da enkelte af vores borgere har særlige udfordringer. Du ser det som en faglig udfordring at arbejde med struktur og tydelighed.

Teamarbejde
Vi arbejder tæt sammen med fokus på kerneopgaven og finder i fællesskab dagligt løsninger på de udfordringer, vi møder. Vi jonglerer mellem sundheds- og serviceloven og brænder for at implementere sundhedsfaglige indsatser i en pædagogisk hverdag. Vi har fælles fokus på samarbejde og fagligt spændende opgaver på tværs i organisationen
Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab, der målrettet fokuserer på et godt og anerkendende arbejdsmiljø. Vi arbejder som team tæt sammen med fokus på kerneopgaven. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos vores borgere.

Vi arbejder med KRAP som pædagogisk tilgang til borgerne:
K ognitivt – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers mentale udvikling
R essourcefokuseret – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
A nerkendende – vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
P ædagogisk – vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ann-Tina Martinussen på hverdage ml. kl. 9:00 – 12:00 på tlf. 2163 9241 eller pr. mail: atmm@varde.dk
Ansøgningsfrist: Den 15. december 2021.
Vi forventer at afholde samtaler den 20. december 2021.

Læs meget mere om os på www.samstyrken.dk