Vil du være med til at kvalitetssikre arbejdet med journalføring i Sygeplejen?

Ansøgningsfrist: 24.01.2022

Vi har brug for dig, som vil være med til at kvalitetssikre vores dokumentation i Varde Kommunes Sygepleje. Trives du i et miljø, hvor der er højt til loftet og hvor du har en stor grad af indflydelse på dit daglige arbejde? Så er det måske lige dig vi søger.

Vi har udarbejdet en projektplan for kvalitetssikring af journalføring og journaler i Sygeplejen med det mål, at alle vores journaler lever op til lovgivningen og at alle sygeplejersker øger deres kompetencer i korrekt journalføring. Gevinsten skal være, at den enkelte sygeplejerske i det daglige dokumenterer så lidt som muligt samt at vores journaler står korrekt med godt overblik.

Sygeplejen er organiseret som en selvstændig enhed i Varde Kommune. Vi er i alt ca. 80 sygeplejersker fordelt på 2 matrikler. Udover de to sygeplejefaglige teams placeret i henholdsvis Varde og Tistrup, har vi en akutfunktion, som kører ud fra Varde.

Vi søger en sygeplejerske til 32 timer ugentlig i et år fra ansættelsen, der skal referere til Souschefen i Sygeplejen. Du skal selv være med til at præcisere opgaven ud fra formål og mål med stillingen. Derudover skal du selv være med til at sætte struktur på arbejdet med journal gennemgange, undervisning og formidling.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet sygeplejerske  
 • Har gode IT-kompetencer.
 • Har kendskab til og kan alle dele af det valgte dokumentationssystem (Nexus).
 • Har indgående kendskab til FS3 metoden og har eller snarest får kendskab til aftalte arbejdsgange for FSIII og dokumentation i Varde Kommune, så den anvendes til at give dokumentationen mening og sammenhæng.
 • Har indgående kendskab til lovgivning i journalføring.
 • Kan anvende redskaber der skaber overblik og struktur i arbejdet.
 • Kan analysere og afdække sammenhænge, som skaber ny og større forståelse.
 • Er god til at formidle og undervise.
 • Kan rumme at være i proces, og at opgaver og arbejdsgange forandres og udvikles løbende.
 • Har overskud til at rumme en omfangsrig opgave ud over det almindelige indhold i arbejdet.
 • Er hjælpsom og opsøgende overfor kolleger.
 • Er respekteret og har gennemslagskraft.

Derudover forventer vi, at du deltager i nødvendige og aftalte møder. At du underviser i den grad, hvor der vurderes behov for det i hele sygeplejen.

PC og mobil telefon stilles til rådighed.

Hvis du vil læse mere om stillingen, så kan du rekvirere Projektbeskrivelse samt funktionsbeskrivelse via nedenstående mail.

I din ansøgning bedes du opgive 2 reference personer.

Seneste frist for ansøgningen er d. 24. januar 2021. Ansættelsessamtaler afholdes d. 28. januar fra kl. 12:00.

Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Derudover er der forhandlet et funktionstillæg. Såfremt du ikke er ansat i Kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Hør mere hos:
Souschef i Sygeplejen Hanne Osbæck på 3036 7697 alternativt mail hosb@varde.dk.