Visionær og strategisk ældrechef søges

Ansøgningsfrist: 06.04.2022

Vi er stolte af de gode tilbud, vi har på ældreområdet. Vi leverer hver dag kvalificerede ydelser til borgere, der har brug for hjælp og støtte. Vi søger en ny ældrechef, der vil føre dette endnu videre, du har evnerne og viljen til at udstikke retning, gå forrest men har også blik for det realistisk mulige.

Vi søger en chef, der har det lange lys på og tør kigge, om vi kan gøre tingene anderledes

Har du samtidig stort engagement i borgerne og kan udvikle og gentænke opgaveløsningen i respekt for borgernes behov i samarbejde med medarbejdere og ledere, så er du den, vi søger.

Ældrechefen har en essentiel nøgleposition i kommunen, både fordi opgaver på området er komplekse, og fordi der er mange meninger og ønsker til, hvad der skal leveres.

Som ny chef i Varde Kommune vil du opleve en arbejdsplads, der er ambitiøs og seriøs på borgernes vegne, og samtidig en arbejdsplads med en uformel tone og et godt miljø. Du kommer til at stå i spidsen for en kompetent ledergruppe, hvor alle er medspillere og der er en ”vi følelse” på tværs, hvor alle arbejder for at lykkes.

Hvem er du?
Der kan være flere veje til denne stilling, men vi forudsætter, at du har et gedigent kendskab og et stort engagement i området, forventeligt har du en sundhedsfaglig baggrund, men du kan også have opnået kendskab til området på en anden måde.

Du har ledelseserfaring, og ideelt set har du også erfaring med ledelse af ledere. Du kan varetage både den daglige personaleledelse med nærvær og ledelsen på afstand, hvor du skaber sammenhæng i dit lederteam, sammen med lederne på området. Du har en ledelsesmæssig efteruddannelse.

Du har erfaring med at drive vanskelige processer og kan gøre det på en måde, så der skabes mening, retning og fælles ejerskab.

Du kan agere i en politisk ledet organisation, og forstår rollen som rådgiver for det politiske udvalg.

Hvad kan vi tilbyde?
Du får en spændende stilling med mulighed for at sætte dit præg på fremtidens løsninger. Og du vil opleve et politisk bagland, som er klar til at tage ansvar, og dygtige ledere som forstår udfordringen og spiller med.  

Ansættelse sker på kontraktvilkår. Lønnen fastsættes efter konkret forhandling i forhold til relevante kompetencer, med et forventet lønniveau på ca. 735.000 kr. årligt inklusive kontrakttillæg. Hertil kommer pension.

Vil du bestride den vigtige post som ældrechef?

Så send din ansøgning inden d. 6. april kl. 8.00
Vi håber, du er klar til at starte den 1. juni 2022.

Første samtale er den 19. april og anden samtale er d. 26. april. Mellem de to samtalerunder skal du besvare en kompetenceprofil, ligesom vi indhenter referencer.

Se mere i Job og personprofilen på kommunens hjemmeside eller kontakt direktør Claus Fjeldgaard på telefon 2165 7014 for yderligere oplysninger.