Vuggestuen i Børnehuset Lysningen søger en uddannet pædagog og en pædagogisk assistent m/k begge 37 timer ugentligt pr. 1. april 2022.

Ansøgningsfrist: 18.02.2022

Børnehuset Lysningen, en del af Dagtilbuddet Midt, er i en spændende udviklingsproces, som ultimo 2023 munder ud i en splinterny daginstitution på Egekrattet i Varde By. Den nye institution er en sammenlægning mellem Vuggestuen Isbjergparken og Børnehuset Lysningen, i alt normeret til ca. 50 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Du får en unik mulighed for, sammen med os, at starte noget nyt op og sætte dit præg på hvordan ”Børnehuset Egekrattet” kommer til at tage sig ud, både i forhold til den pædagogiske linje og i forhold til den fysiske indretning.

I Børnehuset Lysningen tager vi i det pædagogiske arbejde afsæt i vores værdier, som er tillid, omsorg og respekt gennem anerkendelse og nærvær i relationen. Vi arbejder i hele huset ud fra de 8 samspilstemaer i ICDP, et anerkendende menneskesyn og er optaget af, gennem et grundlæggende tilknytningsskabende relationsarbejde, at støtte, guide og udfordre børnene til mestring af nye færdigheder og indlæring af nye kompetencer indenfor deres nærmeste udviklingszone.

Vi vil have kollegaer, som

 • er uddannet pædagog eller pædagogisk assistent, gerne med relevant efteruddannelse, eller med lyst og evner til at lære og efteruddanne sig,
 • arbejder didaktisk, og som kan dokumentere og beskrive sit pædagogiske arbejde,
 • måske har du erfaring i at arbejde med læringsgrupper,
 • er dus med – eller klar til at lære om AULA, Hjernen & Hjertet, IPad og de hertil hørende ”Leg og Lær”-apps,
 • er nærværende, anerkendende, engageret, reflekterende og har en positiv indstilling generelt,
 • er loyal overfor fælles beslutninger, tager ansvar og udviser initiativ,
 • har hjertet med, glædes og begejstres i det pædagogiske arbejde med børn, forældre og kollegaer,
 • oplever det spændende og udviklende at arbejde tværfagligt,
 • oplever det vigtigt at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø, faglig udvikling og trivsel i hele Dagtilbuddet Midt og i vores lokale personalegruppe i Lysningen.

Hvad kan vi tilbyde:

 • en ”start-pakke” med introduktion til arbejdet i Børnehuset Lysningen, 
 • månedlig fælles supervision i børnehave- og vuggestueafdelingen,
 • løbende sparring med Dagtilbuddet Midt’s AKT-konsulent,
 • et spændende job, hvor du møder fagligt velfunderede, positive og engagerede kollegaer, som gør brug af dine og hinandens ressourcer og kompetencer,
 • mulighed for faglig- og personlig udvikling og efteruddannelse,
 • et visionært dagtilbudsområde med fælles møder, fælles kompetenceudvikling og sociale arrangementer,

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte daglig leder Kirsten Skjerning, mobil nr. 23 31 80 31, eller dagtilbudsleder Pia Jæger Kehlet på mobil nr. 51 21 35 99 for eventuelle spørgsmål.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist er den 18. februar 2022.
Samtaler forventes afholdt torsdag den 24. februar 2022 fra kl. 16.00.