Udvalget for Børn og Læring

Udvalget for Børn og Læring træffer afgørelse i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner efter den sociale lovgivning, der forvaltes af udvalget.

Herudover varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens dagtilbud, fritids- og ungdomsklubber og undervisningsmæssige opgaver.

Medlemmer i Udvalget for Børn og Læring:

  • Connie Høj (V), formand (pt. sygemeldt)
  • Lars Teglgaard (V) midlertidig formand
  • Finn Ladegaard (A), næstformand
  • Inger Marie Kristensen (K)
  • Kent Ager (A)
  • Henrik Kastrupsen (C)
  • Kitty Gamkinn (C)
Kontaktoplysninger på siden om byrådsmedlemmerne her