Befolkningsprognose 2018-2030

Varde Kommune har i maj 2018 taget en ny befolkningsprognose i brug

Befolkningsprognosen viser den forventede befolkningsudvikling i Varde Kommune fordelt på alder og delområder frem til 2030.

I prognosen forventer vi, at indbyggertallet i Varde Kommune vil stige med godt 245 personer fra 2018 til 2030 – svarende til en stigning på 0,5 procent.
Det er lavere end den forventede stigning på landsplan, der ligger på 5,7 procent ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2018.

Befolkningstilvæksten sker i perioden ved, at der flytter flere personer til kommunen, end der flytter fra kommunen.

Vi forventer et lille fødselsunderskud – altså færre fødsler end dødsfald, hvilket ville betyde et fald i indbyggertallet, hvis der ikke var tilflytning.

I perioden forventer vi en stigende andel af ældre i Varde Kommune. Denne tendens ses også på landsplan. Derimod forventer vi et fald i antallet af personer i den erhvervsaktive alder og i skolealderen.