Høring af forslag til budgetforhandlingerne til budget 2023

Byrådet er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2023.

I foråret har fagudvalgene udarbejdet nye drifts- og anlægsforslag, som kan indgå i de kommende budgetforhandlinger til budget 2023.

Forslagene fra fagudvalgene til budget 2023 sendes hermed i høring til høringsberettigede organisationer, råd, bestyrelser, nævn og MED-udvalg.

Der er frist for indsendelse af høringssvar den 1. september 2022 – kl. 15.00 (lukket).

Det gør du/I ved at udfylde nedenstående skema:

Den 15.-16. september 2022 skal partierne på et budgetseminar, hvor der skal forhandles om en endelig aftale omkring budget 2023-2026.

Nedenfor er links til det materiale, som indgår i høringsprocessen: