Medlem af:

Udvalget for Økonomi og Erhverv (næstformand)

Udvalget for Plan og Teknik

Gellerupvej 61
6800 Varde