Medlem af:

  • Udvalget for Økonomi og Erhverv (næstformand)
  • Udvalget for Plan og Teknik (næstformand)