Medlem af:

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Udvalget for Plan og Teknik

Hyldesti 1
6800 Varde