Medlem af:

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Udvalget for Børn og Læring