Medlem af:

  • Udvalget for Økonomi og Erhverv
  • Udvalget for Kultur og Fritid