Medlem af:

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Social og Sundhed

Blåbjergvej 50
6830 Nr. Nebel