Medlem af:

Udvalget for Social og Sundhed (næstformand)

Udvalget for Plan og Teknik

Grødevej 21
6823 Ansager