Medlem af:

Udvalget for Plan og Teknik (formand)

Søndergade 18
6862 Tistrup