Medlem af:

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration