Medlem af:

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Kultur og Fritid

Porsevej 18, Horne
6800 Varde