Medlem af:

  • Udvalget for Social og Sundhed (formand)
  • Udvalget for Arbejdsmarked og Integration