1.000 soldater i gaderne til National Flagdag i Vestjylland

Når der 5. september er National Flagdag, bliver det markeret med overrækkelse af medaljer til børn af veteraner og en middag for hjemvendte soldater og deres pårørende. Derudover vil mere end 1.000 soldater på dagen marchere gennem den vestjyske garnisonsby Varde.

FORSVAR

I år markeres National Flagdag i Varde Kommune med en parade, skud af dansk løsen (tre kanonskud) og uddeling af børnemedaljer. Om aftenen inviteres veteraner og deres pårørende til middag på Rådhuset.

 

PROGRAM:

  • 08.00: Kransenedlægning i Mindelunden på Varde Kaserne.
  • 08.45: March fra Varde Kaserne til Torvet i Varde.
  • 09.40: Parade på Torvet i Varde. Herunder tildeling af børnemedaljer til børn af udsendte soldater.
  • 11.30: March fra Torvet i Varde tilbage til Varde Kaserne.
  • 14.00: Kransenedlægning i Oksbøllejren ved Mindestenen fra Afghanistan.
  • 18.00: Middag for veteraner og deres pårørende på Varde Rådhus.

 

OM VARDE GARNISONSKOMMUNE:

  • Varde Kommune har fire militære myndigheder fordelt på tre garnisoner: Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøllejren, Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren samt Sergentskolen og Hærens Efterretningscenter på Varde Kaserne. Tilsammen dækker de et areal, der gør Varde til landets største garnisonskommune.
  • Varde Kommune er hjemsted for mange danske veteraner. De udgør således 1,4% af kommunens befolkning. Varde Kommune har derfor som noget særligt sat ekstra fokus på veteraners pårørende. Blandt andet gennem børnegrupper for børn af veteraner og ansættelse af en konsulent for veteraner og pårørende.