57 pedeller rykker sammen og giver millionbesparelse

Varde Kommune samler fra årsskiftet alle sine 57 pedeller i én enhed. Målet er et højere serviceniveau til institutionerne og en besparelse på én million kroner gennem smartere indkøb.

Alle pedeller i Varde Kommune har i dag fået ny chef. Hidtil har de været tilknyttet enkelte skoler, ældrecentre eller andre kommunale institutioner. Fremadrettet bliver de i stedet organiseret under Ejendomscentret, som i forvejen administrerer alle kommunale ejendomme.

Med ændringen bliver det muligt at lave en bedre koordinering af alle indkøb fra snerydning til plæneklipning, hvilket forventes at give en besparelse på én million kroner frem mod 2022.

Desuden bliver det lettere at rykke rundt på arbejdskraften imellem institutionerne. Skoler og ældrecentre er flere steder placeret side om side, og pedellerne kan nu bedre hjælpe hinanden, hvis arbejdspresset er stort det ene sted.

Selvom pedellerne har fået ny chef, er de i dag mødt ind samme sted, som de plejer, hvor de skal varetage deres hidtidige arbejde.

 

CITAT

Susanne Fast, leder i Ejendomscentret:

”Besparelser og højere service går sjældent hånd i hånd, men i dette tilfælde er det muligt, fordi vi bedre kan fordele de mange opgaver, som er forbundet med at vedligeholde kommunens 175 institutioner. Hvis en pedel på et ældrecenter er ved at drukne i opgaver, kan vi hurtigt sende hjælp fra naboskolen.”

 

FAKTA

  • Der forventes en samlet besparelse på 1 million kroner i 2020 og 2021.
  • Varde Kommune har i dag ansat 57 pedeller, som servicerer kommunens 175 institutioner fra vuggestuer til ældrecentre.
  • Ændringen sker efter en beslutning i Varde Byråd i januar 2019. 

 

KONTAKT

Susanne Fast
Leder i Ejendomscentret
24 65 53 60 / sufa@varde.dk