Afsløring: Vardes nye daginstitution navngivet

Vardes nye daginstitution skal hedde Børnehuset Egekrattet. Når daginstitutionen åbner i 2023, vil børn have sat et væsentligt aftryk på stedet.

BØRN

En mini-udstilling på Rådhuset viser lige nu, hvordan børn fra Dagtilbuddet Midt og børnehaveklasserne fra Brorsonskolen, Sct. Jacobi skole og Lykkesgårdskolen mener, at Vardes kommende dagtilbud bør se ud.

Deres forslag i form af tegninger, fotografier, og interviews er med i det pædagogiske program for byggeriet. Men børnenes input vil også blive end del af udbudsmaterialet. 

Når institutionen er færdigbygget ultimo 2023, vil børnene blive inviteret med til indvielse, så de ved selvsyn kan se deres indflydelse på byggeriet.

Og nu er der altså sat navn på, hvad stedet skal hedde. Her er det personalet fra Dagtilbuddet Midt, der er kommet med input, hvorefter byggeriets styregruppe har valgt Børnehuset Egekrattet.

Citat
Peder Foldager, formand for Udvalget Børn og Læring:

”Det er vigtigt, at vi får skabt det allerbedste grundlag for den nye daginstitution både med hensyn de bygningsmæssige rammer og udearealer samt det pædagogiske indhold. Her er ideer og input fra børnene en meget væsentlig del af de mange gode bidrag, vi har modtaget. Vi glæder os meget til, at den nye institution kommer til at tage form og er klar i 2023.”

Fakta

  • Børneinddragelsen er en del af den pædagogiske læreplan og udviklingsforløbet ’Demokrati i Børnehøjde’, som alle dagtilbud i Varde Kommune arbejder med.
  • Målet er, at børnene oplever at blive inddraget i processer, der vedrører dem, og at deres forslag tages alvorligt som en del af deres demokratiske dannelse.
  • Børnehuset Egekrattet får adresse på Egekrattet 9, 6800 Varde.