Badning frarådes i Kvie Sø grundet colibakterier

Varde Kommune har sat advarselsskilte op ved Kvie Sø ved Ansager.

En ny måling af vandet i Kvie Sø har afsløret høje værdier af tarmbakterier. 

Som følge af målingen har Varde Kommune været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og fraråder på den baggrund badning i søen indtil forureningen er væk. 

Varde Kommune arbejder på at finde årsagen til forureningen, og har opsat advarselsskilte på dansk, engelsk og tysk på stedet. 

Man afventer nu resultatet af en vandprøve fra søen, og et svar ventes at foreligge indenfor få dage. 

Tarmbakterierne, der måles for, er E.coli og Enterokokker, som findes i forskellige koncentrationer i tarmen hos mennesker, dyr og fugle.