Besøgsrestriktioner ophæves på alle Varde Kommunes plejecentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har med øjeblikkelig virkning ophævet besøgsrestriktionerne på alle plejecentre i Varde Kommune.

CORONA

Besøgsrestriktionerne ophæves, efter der i de seneste testrunder ikke er konstateret nye smittede beboere eller medarbejdere. Samtidig har det generelle smittetryk i Varde Kommune været faldende.

Ophævelsen betyder, at beboere igen kan modtage besøg både indendørs og udendørs efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.