Byrådet åbner nu for borgerforslag

På Varde Kommunes hjemmeside kan man fra i dag stille forslag, som Byrådet skal drøfte, hvis det opnår 1.141 stemmer.

DEMOKRATI

Hvis man som borger har et konkret forslag, man synes, at Byrådet i Varde Kommune skal tage stilling til, kan man nu ved egen kraft – og med opbakning fra 1.141 medborgere – sætte det på dagsordenen til byrådsmøder.

Fra onsdag den 22. august kan man på kommunens hjemmeside stille forslag og stemme på andre borgerforslag.

 

CITAT

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune:

”Vi ønsker en kommune, hvor aktive borgere driver udviklingen i samarbejde med kommunen. Det kræver blandt andet, at borgerne engagerer sig i lokaldemokratiet, og det får de virkelig mulighed for nu ved at stille forslag direkte til Byrådet.”

”Borgerne har altid kunnet kontakte os byrådsmedlemmer direkte, hvis der er noget, de ønsker at drøfte, og det kan de stadig. Men med den nye mulighed for borgerforslag er man ikke længere afhængig af, at et byrådsmedlem har samme interesse for et emne, før det kommer på dagsordenen i Byrådet. Det er en styrkelse af vores demokrati.”

 

FAKTA

  • Et forslag kræver 1.141 stemmer, før det kommer på dagsordenen i Byrådet. Det svarer til antal afgivne stemmer ved seneste kommunalvalg per byrådsmandat.
  • Hvis forslaget ikke har opnået nok stemmer efter ét år, fjernes det.
  • Kun borgere i Varde Kommune kan oprette forslag. Forslaget skal have relevans i forhold til den type opgaver, kommunen løser, og der må ikke være truffet beslutning om et forslag stillet de seneste to år.
  • For at stemme på et forslag skal man have almindelig valgret og være borger i Varde Kommune.
  • Man stiller forslag og stemmer på: vardekommune.dk/borgerforslag
  • Man kan også indlevere et forslag fysisk, ligesom fysiske underskrifter modtages på Varde Rådhus.
  • Ordningen evalueres efter ét år.