Dronningen besøger flygtningekirkegård på sommertogtet

AKKREDITERING: Der er nu åbent for akkreditering til H.M. Dronningens sommertogt i Varde Kommune 3.-4. juni.

 

SOMMERTOGT

3.-4. juni besøger Hendes Majestæt Dronningen Varde Kommune under det årlige sommertogt.

Dronningen vil blandt andet besøge kirkegården for de mange tusinde tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig. Derudover vil Dronningen også se Filsø (“det botaniske mirakel”) og køre karet gennem Varde by ledsaget af garderhusarerne.

AKKREDITERING
Alle fotografer, journalister, teknikere etc., der ønsker adgang til pressepools under sommertogtet i Varde Kommune skal akkrediteres.

Akkreditering sker ved at skrive en mail til mpet@varde.dk. Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

– Navn
– Medie
– Titel/funktion
– Mailadresse
– De punkter i programmet, man ønsker at dække.

Der vil blive afholdt en kort pressebriefing om morgenen både fredag den 3. og lørdag den 4. juni.

Deltagelse i briefingerne er obligatorisk for adgang til pressepools. På møderne vil der blive udleveret særlige pressekort, der skal bæres synligt under hele arrangementet.

Fristen for at tilmelde sig akkreditering er fredag den 27. maj, klokken 10.00.

 

 

PROGRAM FOR SOMMERTOGTET I VARDE KOMMUNE

Fredag den 3. juni, klokken 10-15:

Punkt 1+2) Kl. 10.00:
Officiel modtagelse af H.M. Dronningen ved Varde Rådhus.
Dronningen bydes velkommen til kommunen ved det nye rådhus, hvor der udenfor vil være opstillet faneborg. Inde på rådhuset vil borgmester Erik Buhl holde tale, hvorefter Dronningen præsenteres for byrådet og kunstner Hans Tyrrestrup.

Punkt 3) Kl. 10.45:
Karettur fra Varde Rådhus til Sct. Jacobi Skole ledsaget af garderhusarerne.
Dronningen kører i karet fra Varde Rådhus gennem den gamle bymidte, forbi Varde Torv og til Sct. Jacobi Skole. Kareten ledsages af garderhusarerne til hest.
Undervejs på ruten vil der være pressepools.

Punkt 4+5) Kl. 11.10:
Hilsen Hjemmefra og UngeCampen (på Sct. Jacobi Skole i Varde).
Dronningen modtages af eleverne ved indgangen til skolen. Indenfor præsenteres Dronningen først for garnisonsprojektet “Hilsen Hjemmefra”, inden hun hjælper børnene med at pakke æskerne til de udsendte soldater. Derefter møder hun en gruppe skoledrenge, der har fået løftet deres faglige niveau på Varde Kommunes læringsforløb “UngeCampen”.
Herefter kører kareten til Arnbjergparken.

Punkt 6+7) Kl. 12.10:
Arnbjergparken og frokost på Hotel Arnbjerg i Varde.
Dronningen ankommer til Arnbjergparkens grønne anlæg. Her vil hun kort hilse på udklædte medlemmer af Danmarks største amatørteaterforening, 7-Kanten, samt møde nogle af “minimurerne” med ansvar for Varde Miniby.
Selve frokosten på hotellet (= punkt 7) vil ikke være åben for pressen.

Punkt 8) Kl. 13.50:
Tambours Have i Sig.
Efter frokosten bliver Dronningen transporteret til Tambours Have. Her vil Dronningen gå en tur for at se Medicinhaven. Derefter vil elever fra Musikskolen spille en kort koncert for Dronningen og et par hundrede særligt inviterede tilhørere.

Punkt 9) Kl. 14.45:
På besøg hos møbelvirksomheden Kvist Industries i Årre.
I forbindelse med Dronningens besøg vil der blandt andet blive fremvist designermøbler tegnet af Børge Mogensen, Poul Volther, Piet Hein og Arne Jacobsen, ligesom Dronningen vil overvære noget af produktionen af disse designklassikere.

Lørdag d. 4. juni, klokken 10-13:

Punkt 10+11) Kl. 10.00:
Besøg på flygtningekirkegården i Oksbøl.
Ved slutningen på Anden Verdenskrig flygtede mange tyskere fra deres krigshærgede fædreland. 36.000 af dem blev samlet i en flygtningelejr ved Oksbøl, hvilket i praksis gjorde den til Danmarks sjettestørste by på det tidspunkt. Dronningen besøger flygtningekirkegården, hvor 1.800 personer ligger begravet. Herefter fremvises tegningerne for det kommende flygtningemuseum designet af Bjarke Ingels Group.

Punkt 12+13) Kl. 10.50:
Fremvisning af den naturgenoprettede Filsø i Naturpark Vesterhavet.
Området ved Filsø blev naturgenoprettet i 2012 og bliver i dag omtalt som “Det botaniske mirakel” på grund af de mange dyr og planter, der er vendt tilbage til området.
Under turen rundt i området vil der være en fotoseance midt i Naturpark Vesterhavet.

Punkt 14+15) Kl. 12.15:
Besøg på det lokalhistoriske Nymindegab Museum.
Dronningen vises rundt på museet, der udover arkæologiske fund fra jernalderen også rummer en samling på omkring 200 malerier af blandt andre Johannes Larsen og Laurits Tuxen. Ude ved museets savmølle afslutter Dronningen officielt sit sommertogt i Varde Kommune.