En million kroner til forskning skal styrke vestkystturisme

Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune modtager godt en million kroner fra Landdistriktspuljen til et fælles forskningsprojekt, som skal undersøge, hvordan de to kommuner kan opgradere samarbejdet mellem turismeaktører og frivillige foreninger om udviklingen af aktivitetstilbud til turister. Projektet skal være med til at styrke vestkysten som turistdestination.

 

Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder tæt sammen som led i Partnerskab for Vestkystturisme. Samarbejdet udvides nu med tildelingen af midler til en ErhvervsPhD.

Pengene fra Landdistriktspuljen går til en offentlig ErhvervsPhD i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU). Via samarbejdet med AAU får kommunerne adgang til en forskergruppe, der arbejder inden for turismefeltet og derfor kan bidrage med vigtig viden til de to kommuner.

Ph.d.-kandidaten får til opgave at undersøge, hvordan fx idrætshaller i de to kommuner kan bruges til oplevelser for turisterne samt at facilitere workshops, hvor turismeaktører og foreninger mødes for at diskutere og udvikle samarbejdsmulighederne, så projektet kommer flest muligt til gavn.

Arbejdstiden vil være ligeligt fordelt mellem de to kommuner.                      

FAKTA

  • Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune står for knap 15 procent af de årligt i alt 49.1 millioner turismeovernatninger i Danmark.
  • De to kommuner har hver afsat cirka 200.000 kroner de kommende tre år til projektet. Største udgift er løn.
  • Der er tildelt godt en million kroner fra Landdistriktspuljen til gennemførelse af projektet.
  • Ph.d.-kandidaten bliver Bo Villumsen.
  • Projektet løber fra marts 2017 til marts 2020.
  • Projektet skriver sig ind i Den nationale strategi for dansk turisme, hvor en af de 10 anbefalinger lyder: Turisterne skal møde kvalitetsoplevelser i Danmark. Turismeerhvervet skal sammen med turisterne skabe turistoplevelser af høj kvalitet, og potentialet i oplevelsesøkonomien, fx store sports- og kulturbegivenheder, skal udnyttes.
  • Partnerskab for Vestkystturisme er organiseret under Dansk Kyst- og Naturturisme, der sammen med Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme, udgør de tre regionale udviklingsselskaber, som har ansvaret for at udvikle dansk turisme med udgangspunkt i den nationale turismestrategi.

 

CITATER

Erik Buhl, borgmester, Varde Kommune, og formand for Partnerskab for Vestkystturisme

”Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune er begge helt i toppen, når det kommer til turisme, og jeg synes, det er naturligt at søge mod et tættere samarbejde. På den måde styrker vi hinanden og vestkysten store potentiale for turisme.”


Iver Enevoldsen, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune
”Der er et stort potentiale i at koble den nyeste forskningsbaserede viden på et af de store erhvervsmæssige udviklingsområder i vores to kommuner. Jeg glæder mig til at følge resultaterne af samarbejdet.”

PRESSEKONTAKT

Bo Villumsen
Ph.d.-kandidat
79 94 78 45
bovi@varde.dk

Erik Buhl
Borgmester, Varde Kommune, og formand for Partnerskab for Vestkystturisme
40 17 44 54
erbn@varde.dk

Peter Grummesgaard Lindegren
Kommunikationsmedarbejder, Varde Kommune
21 42 04 71
peli@varde.dk