Erhvervsguide skal matche virksomheder og unge

Varde Kommune og ProVarde vil ansætte en erhvervsguide, der skal få flere unge og virksomheder til at indgå aftale om en elev- eller praktikplads.

ERHVERV

Virksomhederne i Varde Kommune efterspørger flere unge på erhvervsuddannelserne, så de kan besætte alle elev- og praktikpladser samt fritidsjobs.

Byrådet i Varde Kommune har derfor besluttet at ansætte en såkaldt erhvervsguide, der skal skabe bedre relationer mellem virksomheder, unge og uddannelsessystemet.

Ansættelsen skal ses i lyset af Byrådets målsætning om, at 30 procent af de unge i Varde Kommune skal vælge en erhvervsuddannelse, og at de undervejs skal kunne finde et fritidsjob og den rette elev- eller praktikplads.

Bred målgruppe
Erhvervsguiden skal arbejde med de 13-18-årige, som fx har talent for håndværk, men som mangler en hjælpende hånd til at finde den rette murermester.

Fokus bliver desuden på uafklarede, ikke-uddannelsesparate og gruppen af unge, som ikke kan få den nødvendige opbakning hjemmefra til at begynde et uddannelsesforløb.

Den nye erhvervsguide bliver tilknyttet ProVarde og forventes ansat i første kvartal af 2021.

CITATER
Connie Høj, formand for Udvalget Arbejdsmarked og Integration:

”Vi kigger ind i en fremtid, hvor vores virksomheder i stigende grad vil efterspørge elever, lærlinge og unge til fritidsjobs. Væksten i vores kommune afhænger af et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og de unge, og det skal erhvervsguiden være med til at sikre.”

Peder Foldager, Formand for Udvalget for Børn og Læring:

”Vi har unge mennesker, som af forskellige årsager har et uforløst potentiale. Nogle er ubevidste om, at de råder over efterspurgte egenskaber, og andre har brug for en kærlig hånd for at komme i gang. Her kommer erhvervsguiden til at udfylde en vigtig rolle, som vi prioriterer højt i Byrådet.”