Erklæring skal sikre korrekt indberetning af halaktiviteter

Varde Kommunes Idrætsråd skriver fredag i en pressemeddelelse, at de ikke er tilfredse med, at Varde Kommune indfører en erklæring for Foreninger. Dette er Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommunes kommentar.

FORENINGER

Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune besluttede i januar 2021, at alle foreninger, der bruger hallerne i Varde Kommune, skal underskrive en erklæring. Det skete med baggrund i sagen om mulig svindel med tilskud i Skovlund-Ansager Hallen.

Erklæring for Foreninger skal være med til at sikre, at der ikke er tvivl om, hvor ansvaret ligger i forhold til korrekt indberetning af tilskudsberettigede aktiviteter.

Udvalget vurderer, at en sådan erklæring er det mindst indgribende kontrolredskab, men dog et virksomt redskab, der kan sikre, at foreninger og haller er opmærksomme på deres ansvar i henhold til Folkeoplysningsloven, og at kommunens midler bruges rigtigt.

Gennem vinteren og foråret har der været en proces, hvor Varde Idrætsråd er blevet hørt og inddraget i arbejdet med erklæringerne. Undervejs er erklæringerne tilpasset i samråd med DGI’s jurist, som finder, at erklæringerne er i orden at anvende i en overgangsperiode.

Udvalget for Kultur og Fritid håber, at erklæringerne kun er for en overgangsperiode og glæder sig over, at Idrætsrådet fortsat deltager i processen om at skabe fremtidige rammer for administrationen af lokaletilskud for foreninger og haller i Varde Kommune.

Der foregår nu en proces, hvor to medlemmer fra Varde Idrætsråd, tre halinspektører, to medlemmer af De Samvirkende Idrætshaller i Varde Kommune og Varde Kommune arbejder med at finde en model for lokaletilskud, som gerne skal træde i kraft i sæson 2022/2023. Modellen skal gerne være tillidsbaseret og samtidig kunne modvirke eventuel svindel. Hvis det lykkes, kan erklæringerne udfases.

Bemærk: Erklæring for Foreninger er vedhæftet pressemeddelelsen.