Første spadestik: Historisk stort naturprojekt skal give Danmarks bedste fiskevand i Holme Å

I dag begynder genopretningen af Holme Å. Et historisk stort naturprojekt i Varde Kommune, der skal styrke levebetingelserne for truede dyrearter og give Danmarks bedste fiskevand på en 40 kilometer lang strækning.

NATUR

Torsdag formiddag tager en gravemaskine første spadestik til genopretningen af Holme Å. En 12 kilometer lang å, som siden 1921 har været reduceret til en bredde på mindre end én meter.

Projektet skal genskabe åens oprindelige bredde på fem meter tilbage ved at tilbageføre vandet fra en kunstig skabt kanal. En ændring, som vil styrke biodiversiteten og levebetingelserne for truede dyrearter i og omkring åen.

Særligt laksebestanden vil nyde godt af genopretningen. Tidligere var der laksebestande i ni større vandløb i Danmark, men i dag er Varde Å ét af kun fire vandløb, hvor den oprindelige danske laks er reddet som lokalt tilpasset art.

En fuld tilbageførsel af vandet til Holme Å, der løber ud i Varde Å, vil skabe optimale forhold for laksefisk og andre vandrende fiskearter på en i alt 40 kilometer lang strækning.

Genopretning af ådalen
Projektet indebærer også en genopretning af engene langs med åen. Der er i samarbejde med lodsejerne lavet en plejeplan, og der skal fremadrettet ske naturpleje for at sikre en udvikling af eng med et stort naturindhold.

Genopretningen af Holme Å forventes at være gennemført i 2023.

Billeder og video fra første arbejdsdag i projektet kan eftersendes. Skriv til srej@varde.dk, hvis det har interesse.

Citater
Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune:

”I vores kommune vil vi naturen, og genopretningen af Holme Å sætter en tydelig streg under ambitionerne. Vi vil også gerne styrke Varde Kommunes position som en destination for helårsturisme. Lystfiskere er en attraktiv målgruppe, som vi med genopretningen af Holme Å får bedre betingelser for at tiltrække.”

Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknik-udvalget i Varde Kommune:

”Genopretningen kommer til at gøre en markant positiv forskel for plante- og dyrelivet i og omkring Holme Å, og det er også derfor, vi har formået at få støtte fra stærke samarbejdspartnere som Norlys, Aage V. Jensen Naturfond og Den Danske Naturfond.”

Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond og Hanne Haack Larsen, direktør i Aage V. Jensen Naturfond:

”Vi er glade for at være med i det spændende projekt, som både giver mere natur og flere naturoplevelser. Vandløbet bliver et godt sted at leve for laks, havørred, lampret, den truede fisk snæbel og den sjældne flodperlemusling. Vandløbet giver fiskene adgang til nye gydepladser i hele Holme Å’s længde. Projektet sikrer desuden genopretning og pleje af de vandløbsnære arealer i ådalen til gavn for endnu flere arter.” 

 

FAKTA

  • I 1921 anlagde man et stemmeværk ved Hostrup og ledte samtidig vandet fra Holme Å over i den kunstigt skabte Holme Kanal for at producere elektricitet på Karlsgårdeværket frem til dets lukning i 2012.
  • Pladsen omkring det gamle stemmeværk bliver i projektet omdannet til et anløb for kanoer og et rekreativt område med bålplads, hytte og shelters.
  • Genopretnignen af Holme Å har et samlet budget på 27,5 millioner kroner og er et samarbejde mellem Varde Kommune (7,5 mio. kr.), Norlys (5 mio. kr.), Aage V. Jensen Naturfond (7,5 mio. kr.) og Den Danske Naturfond (7,5 mio. kr.).