Forladt jernbane skal forvandles til sti på tværs af fire kommuner

Fire kommuner overtager den 40 kilometer lange Bramming-Grindstedbane med ambitioner om at gøre den nedlagte jernbane til en rekreativ oplevelse.

INFRASTRUKTUR

Billund, Vejen, Esbjerg og Varde Kommune har nu alle godkendt en aftale med BaneDanmark om at overtage Bramming-Grindstedbanen, hvor det sidste godstog kørte i 2012.

De fire kommuner vil i fællesskab udvikle strækningen til en rekreativ sti med et fælles udtryk i skiltning og faciliteter på tværs af kommunegrænser. Dette arbejde begynder i 2022.

Den forladte jernbane er stort set uden bakker og skarpe sving, og da der flere steder også er læ fra omkringliggende træer og buske, rummer den 40 kilometer lange strækning et særligt stort potentiale for en cykelsti.

Forbundet til resten af Danmark
Strækningen har desuden potentiale til langdistancevandring. I Grindsted er jernbanen forbundet til flere andre større stier – blandt stien fra Grindsted til Funder syd for Silkeborg. Og i Varde Kommune krydses den 140 kilometer lange Kyst til Kyst Stien.

Interesserede kan allerede nu vandre på skinnerne med vished om, at der ikke kommer flere tog.

Citater

Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune:

”Bramming-Grindstedbanen rummer et uforløst potentiale for at skabe et rekreativt tilbud, der vil appellere til borgere og turister på tværs af alle fire kommuner. Første skridt var en aftale med BaneDanmark, og nu venter arbejdet med i fællesskab at udvikle en attraktiv og sammenhængende løsning.”

Per Nyhus, formand for Teknik og Miljøudvalget i Billund Kommune:

”Grindsted er allerede i dag et centralt kryds for flere rekreative banestier på tværs i kommunen, og med Bramming-Grindstedbanen bliver krydsets sydvestlige ben nu også farbar. Dermed vil det blive muligt at vandre eller cykle mellem byer som Sdr. Omme, Filskov, Stenderup-Krogager og Hejnsvig helt uden at komme i nærheden af biler eller tung trafik. Projektet har stort potentiale for både borgere og turister i Billund Kommune såvel som i de andre fire kommuner”.

Vagn Sørensen, formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Vejen Kommune:

I Vejen Kommune glæder vi os over, at det nye fælles projekt er godkendt af alle kommuner. Det gode samarbejde gavner projektet allerede fra starten. Nu trækker vi i arbejdstøjet, så vi kan få etableret en besøgsværdig og oplevelsesrig sti langs den historiske strækning til gavn og glæde for alle.

Søren Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune:

”Banetracéets beliggenhed giver en unik mulighed for at etablere en sti, der binder det nordøstligste hjørne af Esbjerg kommune og nabokommunerne sammen med det eksisterende overordnede stinet mellem Esbjerg, Bramming og Ribe. Stien vil skabe bedre stiforbindelser i et område, hvor de rekreative muligheder er begrænsede, og jeg håber, det kan være en styrkelse af indlands turismen med en sti etableret i grønne omgivelser, hvor det kun er ved overkørslerne, at man møder køretøjer.”

Fakta

  • Bramming-Grindstedbanen blev anlagt fra 1916-1920. Frem til 1960´erne blev den primært brugt til at transportere brunkul. Det sidste godstog kørte på strækningen i 2012.
  • Billund, Vejen, Esbjerg og Varde Kommune overtager jernbanen fra BaneDanmark med en købssum på nul kroner, men det er op til kommunerne at finansiere den fremadrettede drift og udvikling af strækningen.
  • Vedhæftede kort viser jernbanens forløb.