Informationstavler ved Vesterhavet hjælper gæster til sikker færdsel

Naturstyrelsen, Forsvaret og Varde Kommune har i fællesskab udarbejdet informationstavler til strandområderne ved Blåvands Huk og Vejers Sydstrand. Bedre oplysning skal holde strandgæster væk fra områder med militære øvelser og generelt sikre hensyntagen til andre gæster og naturen.

OPLYSNING

Torsdag den 1. marts 2018 kl. 15.45 indvier Varde Kommune i samarbejde med Forsvaret og Naturstyrelsen fire nye informationstavler ved Blåvands Huk og Vejers Sydstrand. Tavlerne skal samle oplysninger til strandgæster om de lokale forhold i områderne.

Forsvaret oplever, at strandens og områdets gæster ikke overholder skiltningen om færdsel på de øvelsesarealer, der grænser op til strandene, og som nogle steder overlapper med dem. Det skal oplysninger på informationstavlerne være med til at rette op på.

Samtidig skal tavlerne give oplysninger om naturen og brugen af området – for eksempel om kitebuggykørsel ved Børsmose Strand.

 

CITAT

Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune:

”Det er vigtigt at oplyse vores gæster om de særlige strande, så deres brug af naturområderne sker under hensyntagen til andre gæster, området og naturen, og det håber vi, at informationstavlerne bidrager til.”

Major Stig G. Larsen, chef for Skydesikkerhed i Oksbøllejren:

”På visse tidspunkter er det farligt at færdes i området, og skydeområdet på Kallesmærks Hede er altid lukket for adgang. Vi ønsker ikke, at nogen kommer til skade, og derfor har vi i samarbejde med Naturstyrelsen og Varde Kommune lavet ny skiltning rundt om Forsvarets arealer.”

Skovfoged Søren Rask Jessen, Naturstyrelsen:

”Vi oplever flere og flere gæster på Vejers Sydstrand med flere og flere ønsker til aktiviteter. Det harmonerer ikke med fri kitebuggykørsel, men det er nu blevet tilladt at køre kitebuggy nord for Børsmose Strand, hvilket kommer til at fremgå af informationstavlerne.”

 

FAKTA

  • Ved både Blåvands Huk og Vejers Sydstrand er der særlige adgangsforhold på grund af Forsvarets skydeøvelser.
  • Ved Blåvands Huk yngler dværgternen på stranden. Derfor er fuglen særlig sårbar over for gæster, løse hunde, kitebuggys m.m.
  • Indvielsen finder sted torsdag den 1. marts kl. 15.45 – 16.30 på P-pladsen ved Blåvandshuk Fyr, hvor der serveres varm kakao. Alle er velkomne.