Køreplansændringer imødekommer borgernes ønsker

Ændringer i bussernes køreplaner i Varde Kommune gør det lettere for pendlere, skoleelever og soldater at opnå de ønskede forbindelser. Blandt ændringerne er to ekstra aftenkørsler mellem Esbjerg og Alslev og et nyt stoppested ved Sletten i Varde.

OFFENTLIG TRANSPORT

Køreplansændringerne kommer efter af flere borgerhenvendelser, og ændringerne gør det lettere for pendlere, soldater, studerende og skoleelever at opnå de ønskede forbindelser i Varde Kommune.

Ændringerne er trådt i kraft per 11. december 2016

FAKTA:                                            

  • Der er ændret på rute 140, der betjener Oksbøllejren. Efter juleferien vil morgenturen blive ændret, så den passer bedre med toget i Oksbøl, ligesom der vil blive kørt helt til Hovedvagten på denne afgang. Samtidig vil aftenturen klokken 21:36 fra Oksbøl, der hidtil kun har kørt i sommerhalvåret, blive ændret, så den kører hele året.
  • Der er i området omkring Sletten i Varde etableret et nyt stoppested for rute 487, der betjener Sct. Jacobi skole.
  • Midttrafik rute nr. 560, der tidligere har givet elever i Kvong forbindelse fra Varde, er ændret, så denne mulighed ikke længere eksisterer. Der er derfor justeret på køretiderne for rute 474, hvilket betyder, at der nu er mulighed for at komme til og fra hovedvejen ved Kvong og få korrespondance til rute 294.
  • Rute 240 mellem Esbjerg og Varde via Alslev er ændret, så der nu er to ekstra sene kørsler.
  • Rute 282 bliver justeret, så den kører fra Ølgod Station til Ølgod Skole og retur.

 

CITATER

Poul Rosendahl, medlem af Udvalget for Plan og Teknik, Varde Kommune.

”Jeg er glad for, at vi har været i stand til at efterkomme de ønsker, der er kommet fra borgerne, og jeg synes, det er lykkedes at få kabalen til at gå op, så vi med ændringerne gør det nemmere at rejse for skoleelever, soldater og studerende, der ofte benytter sig af offentlige transportmidler.”

Preben Friis-Hauge, Næstformand i Sydtrafik

Køreplansændringer kræver, at man kigger på både tog, bus og borgernes interesser. Jeg synes, vi via dialog og rettidig omhu har lavet nogle gode ændringer, der tilgodeser flest muligt.”

PRESSEKONTAKT

Poul Rosendahl
Medlem af Udvalget for Plan og Teknik, Varde Kommune.
40 10 21 13
poro@varde.dk

Preben Friis-Hauge,
Næstformand i Sydtrafik
60 21 45 44
prfh@varde.dk

Steffen Kjær
Kommunikationschef, Varde Kommune
23 36 26 38
stkj@varde.dk