Lokale leverandører får bedre mulighed for at byde ind på opgaver

Udvalget for Plan og Teknik har besluttet at ændre procedurerne for opgavetildeling på bygge-, anlægs- og rådgiveropgaver. Formålet er at give lokale leverandører bedre mulighed for at byde ind på opgaver.

UDBUD

På et udvalgsvalgsmøde torsdag den 16. november besluttede Udvalget for Plan og Teknik at justere proceduren for tildeling af opgaver på bygge-, anlægs- og rådgiveropgaver.

Ændringerne betyder, at lokale leverandører på de nævnte områder i langt højere grad bliver indbudt til opgaver ved Varde Kommune.

Se forskellene mellem den gamle og nye procedure i det vedhæftede notat.

CITAT

Flemming Schantz, direktør Entreprenørfirmaet Schantz Byg A/S i Varde:

”Den nye procedure giver os sikkerhed for, at vi kan byde ind på de opgaver i Varde Kommune, der er relevante for os. Det betyder, at vi forhåbentligt kan få flere opgaver, der kan give flere arbejdspladser.”

”Processen omkring den nye procedure har været en meget, meget positiv oplevelse, hvor jeg som entreprenør føler, at kommunen har taget os med på råd.”

FAKTA

  • Oprindeligt blev en procedure for opgavetildeling af bygge-, anlægs- og rådgiveropgaver besluttet den 4. april 2017 af Udvalget for Plan og Teknik. Siden har proceduren været brugt i praksis, hvilket har afstedkommet henvendelser fra især entreprenører på anlægssiden. De ønskede i højere grad at komme i betragtning ved udbud af kommunes opgaver.
  • På baggrund af henvendelserne har Varde Kommune afholdt dialogmøder med lokale repræsentanter for leverandørerne, hvorefter der er blevet udarbejdet en tilrettet procedure, som Udvalget for Teknik og Plan altså har vedtaget torsdag den 16. november 2017.
  • I hovedtræk handler ændringerne om, at forvaltningen fuldt ud udnytter tilbudslovens muligheder for at sikre, at flest mulige lokale byder ind på opgaver.
  • Og ved opgaver på mere end 300.000 kr. øger forvaltningen muligheden for at tilgodese lokale leverandører ved, at man altid udvælger fem leverandører, hvoraf fire skal være lokale, når det er muligt.