Målinger viser forhøjede PFAS-værdier i små indsøer

Badevandet langs kysten i Varde Kommune er langt under grænseværdien for PFAS-stoffer, konkluderer badevandsanalyser fra Miljøstyrelsen og Varde Kommune. To målinger fra såkaldte indsøer på Henne Strand viser forhøjede PFAS-værdier.

BADEVAND

Miljøstyrelsen og Varde Kommune har i løbet af sommeren foretaget en række analyser af vandet langs kommunens badestrande for at undersøge mængden af PFAS, der dækker over fire flourholdige stoffer.

Analyserne viser, at koncentrationen af de fire PFAS-stoffer i havet ligger væsentligt under den vejledende grænseværdi for badevand.

Miljøstyrelsen har samtidig udtaget såkaldte skimmeprøver af det allerøverste lag af havvandet. Der findes ikke en standardiseret metode til udtagning af skimmeprøver og heller ikke sikker viden om, hvordan resultaterne af en sådan prøve skal fortolkes i forhold til badevand.

To af disse skimmeprøver blev taget ved indsøer på Henne Strand. Indsøer er de småsøer, der kan opstå på stranden i skiftet mellem høj- og lavvande. Her er mængden af PFAS over grænseværdien. De undersøgte indsøer var cirka 30 kvadratmeter store.

Varde Kommune er i dialog med Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed om en afklaring af, hvordan målingerne af PFAS i skimmelaget skal tolkes, og om det har betydning for badeanbefalingen.

Læs mere om baggrunden og resultaterne af den landsdækkende analyse på Miljøstyrelsens hjemmeside: Resultater fra PFAS-målinger i badevand (åbner nyt vindue)