Nu skal stregerne slås for udearealerne i Boulevardkvarteret

Et arkitektteam fra Tegnestuen Vandkunsten er blevet hyret til at udarbejde en samlet plan for Boulevardkvarterets udearealer og koble området bedre sammen med det øvrige Varde.

BYUDVIKLING

Boligorganisationerne Varde Bolig Administration, AAB-Varde og Bolig i Syd Vest har sammen med Varde Kommune, Udviklingsrådet for Varde By og foreningen Realdania valgt det arkitektteam, der skal lave planen for Boulevardkvarterets udeområder.

Valget stod mellem tre kompetente arkitektteams, og vinderen blev Tegnestuen Vandkunsten, der har kontor i København.

Arbejdet med planen starter snart

Ud fra den udviklingsplan Boulevardkvarteret præsenterede i 2019, skal arkitektteamet udvikle udearealerne efter visionen ”Mulighedernes rum”, der bygger på beboernes ideer og ønsker for det kvarter, de bor i. Derudover skal teamet også arbejde med at binde området bedre sammen med midtbyen og området omkring den nye Frelloskole.

Tegnestuen skal i 2021 løse opgaven sammen med ingeniører, trafikfolk med flere – naturligvis i samarbejde med beboerne og parterne bag projektet.

Arbejdet starter allerede den 11. februar med det første møde med Tegnestuen Vandkunsten.

CITAT

Erik Buhl (V), Borgmester i Varde Kommune:

”Borgerne har udvist stort engagement i forbindelse med udviklingen af Boulevardkvarteret. Derfor glæder det mig, at vi nu skal til at sætte de første streger og gøre ideerne til virkelighed.”

Fælles udtalelse fra Varde Bolig Administration, Arbejdernes AndelsBoligforening Varde og Bolig Syd Vest:

”Vi ser frem til at arbejde med Vandkunsten om at udvikle ”Mulighedernes rum”. På de workshops, der blev afviklet sidste år, var udeområderne et af de fire indsatsområder, som beboerne i Boulevardkvarteret lagde stor vægt på bliver forbedret. Derfor er det dejligt, at der nu kommer i gang i projektet, og endda i samarbejde med både kommunen, udviklingsrådet og Realdania. Det bliver et ualmindeligt interessant projekt at være en del af.”

Björn Emil Härtel Jensen, Projektchef i Realdania:

”Boulevardkvarteret har stort potentiale til at blive et endnu mere attraktivt område i Varde. Det store og flotte arbejde, der allerede er lagt i udviklingen af området, går nu ind i næste fase. I Realdania er vi stolte af at bidrage til det vigtige arbejde. Med valget af Tegnestuen Vandkunsten står vi stærkt i det videre arbejde. ”

Morten Dam Feddersen, Arkitekt og partner for Tegnestuen Vandkunsten:

”Vi er enormt glade for at blive udvalgt til opgaven med Boulevardkvarteret og ser meget frem til at komme i gang med at arbejde videre med visionen om ”Mulighedernes rum” og de mange gode input, der foreligger. Vi ser frem til at møde beboere og brugere og sammen skabe et smukt, sammenhængende og trygt bykvarter i Varde.”

Fakta

Boligorganisationerne Varde Bolig Administration, Arbejdernes Andels-Boligforening Varde og Bolig i Syd Vest er gået sammen med Varde Kommune og den filantropiske forening Realdania om at lave en plan for hele Boulevardkvarteret, der omfatter 710 lejeboliger og 299 private boliger. Der skal ses på veje, stiforbindelser, oplevelsesloops med mere.

Udviklingsplanen er finansieret med én million kroner fra foreningen Realdania, 675.000 kroner fra Varde Kommune og 500.000 kroner fra de tre boligorganisationer AAB, VBA og Bolig Sydvest.