Ny kørselsordning for demensramte sparkes i gang

Borgere i Varde Kommune med en demenssygdom kan nu få økonomisk støtte til transport.

DEMENS

Nu kan mennesker med en demenssygdom få hjælp til at komme ud ad døren.

En ny kørselsordning for borgere med demens giver nemlig mulighed for mere end 100 enkeltture om året for dem, der er omfattet af tilbuddet.

For at benytte ordningen skal følgende tre krav alle være opfyldt:

  • Man skal have en diagnosticeret demenssygdom.
  • Man skal bo i eget hjem.
  • Demenssygdommen skal forhindre den demente i selv at køre bil samt benytte offentlig transport eller Flextur.

Man må godt benytte ordningen, selvom man har en pårørende i husstanden, der kan køre én.

Man søger om støtte fra kørselsordningen ved at kontakte demenskonsulenterne i Varde Kommune på tlf. 79 94 60 60.

 

CITAT

Tina Agergaard Hansen, formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune:

”Den her kørselsordning er et fremragende initiativ for vores borgere med en demenssygdom. Det giver dem bedre mulighed for at komme rundt og opleve ting samt deltage i sociale arrangementer. Derudover bidrager det også til en bedre aflastning af de pårørende.”

”Jeg glæder mig også over, at vi har lavet endnu et stærkt tiltag, der markerer os som demensvenlig kommune. Samtidig er finansieringen kommet på plads via en statslig pulje, så vi har ikke været nødt til at tage pengene fra et andet område for at kunne gennemføre ordningen.”

 

FAKTA

  • Kørselsordningen for demensramte kan benyttes på alle tider af døgnet og i hele landet, så længe man har bopæl i Varde Kommune. Der er en egenbetaling på 3 kroner pr. kilometer.
  • Det er gratis at tage en ledsager med på turen. Ønsker man at få tilknyttet en ledsager udefra, er det også muligt til selve transporten, hvis man ikke er i stand til at være alene.
  • Kørselsordningen er finansieret via en pulje fra Sundhedsstyrelsen. Det er i første omgang en forsøgsordning, der udløber ved udgangen af 2020.