Nyt tilbud skal sikre nemmere adgang til sundhed for udsatte borgere

En tur til lægen kan være en udfordring for udsatte borgere, derfor igangsætter Varde Kommune nu en indsats, som skal imødekomme og mindske social ulighed i sundhed.

SUNDHED

I Danmark er der en stigende tendens til, at sundhed og sygdom er skævt fordelt i samfundet. Socialt udsatte har flere udfordringer med helbredet og lever kortere end den øvrige befolkning.

I et nyt tilbud fra Varde Kommune vil en forebyggende sundhedsindsats møde de udsatte borgere, hvor de er.

Sundhedsindsatsen består af en åben konsultation på værestedet Café Paraplyen, som er et trygt miljø for socialt udsatte borgere. I den åbne konsultation vil en sygeplejerske tilse borgernes fysiske og psykiske tilstand. En del af indsatsen vil også bestå i at bygge bro til borgerens praktiserende læge.

Sundhedsindsatsen vil køre i en periode på tre måneder fra den 1. september, hvorefter der vil blive set på, om indsatsen skal fortsætte.

Fakta

  • Tilbuddet vil være tilgængeligt onsdage kl. 10.00-12.00 på Café Paraplyen i Varde. En gang om måneden vil konsultationen foregå i Trivselshuset i Boulevardkvarteret.