På kun en uge har 24 drenge lært at læse og regne

SKOLEPERSPEKTIV: I Varde Kommune er læringscamps nu en del af skolesystemet. Og resultaterne viser, at selv drenge helt ned i 5. klasse kan opnå markante faglige forbedringer. På kun en uge sprang eleverne 2,1 læringsår i læsning og 2,4 læringsår i matematik. Nu skal erfaringerne bruges i klasselokalerne og til et kursus for forældrene.

”Vi ønskede at gøre en forskel for drengene, inden de faldt helt ud over kanten,” siger læringsekspert.


Tidligere indsats
Som en del af skoletilbuddet i Varde Kommune tilbydes læringscamps til drenge, der er særligt udfordrede på lysten til at lære og fagligt har det svært i skolen. Andre camps og læringsakademier har tidligere vist særdeles gode resultater med drenge fra folkeskolens ældste klasser. Det var derfor interessant at afprøve konceptet på endnu yngre drenge.

DrengeCampen i Varde Kommune blev tilrettelagt for yngre drenge, der netop er på vej til at begynde i 5. og 6. klasse. For kommunen og de involverede læringseksperter var det væsentligt at finde ud af, om yngre drenge også kan profitere af intensive læringsforløb og med samme udbytte som udskolingselever. Nu viser resultatet af de test, der blev foretaget på DrengeCampen, at drengene har opnået særdeles markante læringsløft.

En uge flyttede drengene to år
På kun en uge forbedrede drengene deres faglige standpunkt med 2,1 læringsår i læsning og 2,4 læringsår i matematik. Derudover flyttede drengene sig markant i selvevalueringer, hvor der blandt andet måles på motivation og syv karakterstyrker.

Lyst til at lære
Gennem pilotprojekter som LøkkeFondens Drenge Akademiet, Fodbold Fulton Akademiet og andre nyskabende læringsforløb ved man, at det er muligt at genskabe drenges lyst til at lære, give dem et markant fagligt løft og på den lange bane give dem mod på en fremtid med uddannelse. Nu ved vi, at konceptet med stor succes kan udbredes til langt yngre elever.


 

FAKTA
DrengeCampen er en uges læringscamp for drenge i 5.-6. klasse med fokus på at genstarte drengenes læringsproces og fastholde deres lyst til at lære.

 • Campen blev afholdt for 24 drenge den sidste uge i sommerferien 2015 – fra søndag den 2. august til fredag den 7. august 2015.
 • Efter drengene er tilbage i egen klasse, er der sket en grundig overlevering til drengenes lærere, der på den måde kan være med til at kanalisere erfaringerne fra campen til drengens vante læringsmiljø.
 • Drengenes forældre indgår i tilrettelagt kursusforløb før og efter campen.
 • Campen følges op af to aftener for forældre og to dages camp for drengene fra fredag den 6. november til lørdag den 7. november 2015.
 • Campen i august foregik på Øse Efterskole med overnatning og forplejning.
 • Campen og opfølgningsarrangementerne er gratis for de deltagende drenge og forældre.
 • Varde Kommune vil følge drengene i deres videre skolegang for også at kunne måle langtidseffekten af intensive læringscamps.
 • I januar 2016 afholdes UngeCampen, som er for drenge i 7., 8. og 9. klasse og løber over to uger.


RESULTAT
I begyndelsen af DrengeCampen blev eleverne testet. Ved campens afslutning blev de testet igen.

 • De 24 elevers samlede læringseffekt i læsning svarer til 2,1 læringsår.
 • De 24 elevers samlede læringseffekt i matematik svarer til 2,4 læringsår.
 • Læringseffekten er udregnet på baggrund af John Hatties beregningsformel for effektmålinger.
 • Resultaterne er forklaret og kan downloades på www.ungecampen.dk under ”presse”.


PRESSEMATERIALE
På hjemmesiden www.ungecampen.dk  ”presse” findes resultater og andet pressemateriale:

– Pressemeddelelse om DrengeCampens resultater
– Resultater i læsning
– Resultater i matematik
– Timeline for DrengeCampen: fra rekruttering til forældrekursus
– Resultater: test af 7 karaktertræk
– Pressefoto

CITATER
Erik Buhl
Borgmester i Varde Kommune:

”Jeg besøgte selv DrengeCampen, da drengene havde været der i fire dage. Og for mig var det en meget rørende oplevelse,” siger Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune.
”På campen mødte jeg 24 drenge, der netop skulle begynde i 5. og 6. klasse, og som hver især allerede havde haft alt for mange dårlige oplevelser med at lære. Men det bemærkelsesværdige var, at mismod var erstattet af gå-på-mod. Drengene var motiverede og var hver især drevet af at vise deres værd,” fortæller Erik Buhl. ”For mig var det tydeligt, at drengene netop havde erfaret, at skole og undervisning også kan give mening for dem.”

Anne Mette Hede Jensen
Ekspert i styrkebaseret læring og campleder på DrengeCampen:

”Med DrengeCampen for elever på vej i 5. og 6. klasse håbede vi at opnå ligeså gode resultater, som konceptet har vist i forhold til ældre elever. Vi ønskede at gøre en forskel for drengene, inden de faldt helt ud over kanten af faglige udfordringer og manglende motivationen for at gå i skole,” fortæller Anne Mette Hede Jensen, der er ekspert i styrkebaseret læring og campleder på Varde Kommunes DrengeCampen.

“Vores test af drengene viser markante succeser for dem alle i forhold til deres faglige niveau i læsning og matematik, hvor de i gennemsnit springer 2,1 læringsår i læsning og 2,4 læringsår i matematik. Men mest fantastisk er det kæmpe løft, drengene selv har oplevet på de testede syv karaktertræk, som afspejler deres egen tro på, at de kan og vil. Det er resultater, der er afgørende for drengenes lyst til at lære og for deres fremtidige engagement og succes i skolen,” siger Anne Mette Hede Jensen.


PRESSENS KONTAKTPERSONER
Erik Buhl
Borgmester i Varde Kommune
Mobil 40 17 44 54 
erbn@varde.dk 

Anne Mette Hede Jensen
Ekspert i styrkebaseret læring og campleder på DrengeCampen
Telefon 75 223 223
amhj@acubia.dk
www.acubia.dk

Steffen Kjær
Kommunikationschef i Varde Kommune
Mobil 23 36 26 38
stkj@varde.dk 

BILLEDTEKST
Varde Kommune har gennemført en læringscamp for fagligt udfordrede drenge, der netop har afsluttet 4. og 5. klasse. Med en uges intensiv undervisning sprang drengene 2,1 læringsår i læsning og 2,4 læringsår i matematik.