Populære parcelhusgrunde er nu til salg

I dag åbner salget af 11 parcelhusgrunde på Vardegårdvej, efter ni grunde blev solgt i en udbudsrunde.

BYGGERI

I slutningen af april åbnede budrunden på 20 nye parcelhusgrunde på Vardegårdvej i den nordlige del af Varde. Det fik 14 interesserede købere til at indsende bud inden deadline 13. maj.

Buddene blev afgivet ud fra en præmis om, at grundene gik til de højeste bud over mindstepriser fastlagt af Byrådet.

Budrunden har resulteret i ni solgte grunde. De resterende 11 kan købes eller reserveres fra i dag, og interesserede opfordres til ikke at tøve for længe. Grundene udgør etape 2, 3 og 4 i det populære område, hvor alle grunde i etape 1 allerede er solgt.

Interesserede kan læse mere på www.vardekommune.dk/varde

 

FAKTA

  • Det er gratis at reservere en grund og uden tidsbegrænsning, medmindre en anden interesseret køber melder sig på banen.
  • Grundene er klar til bebyggelse fra 1. september 2020. Køber man en grund nu, er seneste overtagelsesdato 31. december 2020.
  • Der er en byggepligt på ét år. Byggepligten løber fra overtagelsesdatoen.
  • Grundstørrelserne varierer fra 814 m² til 1.149 m², og priserne varierer fra 602.085 kr. til 676.625 kr. pr. grund inkl. tilslutningsafgifter til kloak, vand og el.