Sådan fordeles pengene i Varde Kommune i 2021

Et samlet Byråd i Varde Kommune præsenterede i dag budgettet for 2021.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgergruppen, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har indgået aftale om budgettet for 2021.

Gruppeformændende præsenterede indholdet af budgetaftalen på et pressemøde i dag.

Budgetmaterialet kan hentes på www.vardekommune.dk/budget2021

CITATER

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune:
“Byrådet har i fællesskab lavet et forlig med hele Varde Kommune for øje. Det vil jeg gerne takke alle partierne for. Varde Kommune har en sund økonomi, og med dette budget er der skabt gode vilkår for både drift og udvikling af vores kommune. Dermed står vi også robust over for de udfordringer, der kan komme i forbindelse med corona-epidemien.” 

Line Berner, gruppeformand for Venstre:
“Vi glæder os over, at vi med budgetaftalen for næste år understøtter væksten i Varde kommune med en styrkelse af byggesagsbehandling og indsatser på arbejdsmarkedsområdet samtidig med, at der sker serviceudvidelser på samtlige velfærdsområder.”

Søren Laulund, gruppeformand for Socialdemokratiet:
”Budgettet støtter på mange punkter op om Socialdemokratiets kerneværdier. Specielt er det godt, at grønthøsteren er kørt i garagen, og potentialekataloget er tæmmet. At der er tilført midler til beskæftigelsesområdet og ældreområdet. Anlægsbudgettet er hævet og fremrykket, hvilket er vigtigt i en coronatid. Endvidere er der fokus på FN’s verdensmål- og særligt på klimaet.”

Tina Agergaard Hansen, gruppeformand for Dansk Folkeparti:
“Det er vigitgt for Dansk Folkeparti, at man som borger i Varde Kommune føler sig prioriteret gennem hele livet, ligesom at det er en god oplevelse at besøge Varde Kommune som turist.”

Steen Holm Iversen, gruppeformand for Konservative:
“Det Konservative Folkeparti er tilfredse med det indgåede budgetforlig. Vi kan med forliget endelig begynde at få lagt de trædesten, som skal skabe forudsætning for klimaomstillingen af Varde kommunes drift, anlæg og service, samtidig med at vi har opnået en betydelig styrkelse af både ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Vi fik desværre ikke den løsning, vi havde håbet på i forhold til Ansager Skoles økonomi, men vi fik forhandlet den bedst opnåelige.” 

Henrik Vej Kastrupsen, Gruppeformand for Borgergruppen:
“Borgergruppen er med i dette års forlig, da man har lyttet til flere af gruppens ønsker. For første gang i mange år afsættes der nu midler til områdefornyelse i oplandsbyerne. Der er tale om en forsigtig start, men en meget vigtig start, hvis vi skal i mål med den del af byrådsgrundladet, der handler om at skabe en hel kommune.”   

Holger Grumme Nielsen, Gruppeformand for Radikale Venstre:
“Radikale Venstre glæder sig over øgede midler til skole- og dagtilbudsområdet samt bedre rammer for børn i Varde by. Desuden glædes vi over midler til trafiksikkerhed ved skolerne og ser frem til arbejdet med kommunens tilbud til børn med særlige udfordringer. 

Da vi ser med bekymring på kommunes faldende indbyggertal, er det glædeligt, at der blandt andet er afsat midler til byggegrunde i Agerbæk samt til realisering af byudviklingsplanerne. Endelig tror, vi der kan komme et frugtbart resultat ud af arbejdet med klimaområdet i hele kommunen.”