Sårbare unge skal støttes i at gennemføre deres uddannelse

Flere end 1.500 sårbare og frafaldstruede elever på 13 syddanske uddannelsesinstitutioner får nu hjælp til at klare sig igennem deres ungdomsuddannelse. Det skal bl.a. ske ved at ansætte trivselsmedarbejdere på uddannelserne og etablere et eksternt netværk med blandt andet kommunen og psykiatrien.

Et nyt tiltag mellem otte kommuner og 13 uddannelsesinstitutioner skal øge andelen af sårbare unge, der gennemfører deres uddannelse.Hjælpen kommer i form af projektet ”Fremskudt trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne”, som Syddansk Vækstforum via EU’s Socialfond har bevilget 11 mio. kr. til, mens der samtidig bevilges 5 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

De nye tiltag skal sikre, at de sårbare unge modtager støtte og hjælp til at påbegynde og fastholdes i uddannelsesforløb, der skal sikre, at de fremadrettet opnår de rette erhvervskompetencer.

Udvalgsformand for Børn og Læring Peter Foldager, Varde Kommune, udtaler: ”Det handler for os som kommune om at skabe nye og bedre muligheder for at fastholde og indsluse flere unge på uddannelserne. Vi ser det som en klar fordel at få bygget et stærkt samarbejde op med vores lokale uddannelsesinstitutioner til gavn for sårbare unge. Det er med glæde, at vi kan se at de tiltag, der blev tænkt på en faglig udviklingsdag mellem Rybners og Varde Kommune sidste år i august nu udmønter sig i et bredt og solidt forankret samarbejde i hele regionen. I sidste ende er det jo til gavn både for de unge og for vores lokale erhvervsliv, der får glæde af et forøget rekrutteringsgrundlag baseret på lokale unge. Vi er samtidig glade for at projektet understøtter et samarbejde på tværs af kommunegrænser for en gruppe af sårbare unge”.

I projektet er kommunerne og ungdomsuddannelser gået sammen om en fælles indsats for at få flere sårbare og frafaldstruede unge til at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Det er unge, der kan have forskellige psykiske sygdomme som eksempelvis ADHD, angst, socialfobi, spiseforstyrrelser mm. eller sociale, personlige og økonomiske problemer. Nogle har også et misbrug. Andre kan være unge, der kæmper med et lavt selvværd eller som pga. af livskriser har brug for ekstra støtte og vejledning.

Individuel vejledning til sårbare unge

Konkret skal der etableres et trivselsberedskab på ungdomsuddannelsen i form af en fast trivselsmedarbejder, et eksternt netværk med blandt andet kommunen og psykiatrien samt et internt netværk på skolen med kontaktlærere, vejledere m.fl., som skal træde i kraft, når der er behov for det.

Lars Katzmann, direktør for erhvervsuddannelserne på Rybners, påpeger: ”Det fremskudte trivselsberedskab vil med projektmidler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje og Vækstforum give et meget tættere samarbejde mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner, som skal sikre bedre trivsel for sårbare og frafaldstruede elever, og give disse nye muligheder med mentorer og personale uddannet til denne opgave. Målet er at reducere frafaldet og sikre, at eleverne gennemfører uddannelsen og derved sikrer sig en fremtid som faglærte på arbejdsmarkedet”.

Alle sårbare unge skal have et individuelt vejlednings- og coachingforløb, som skal styrke den unges mulighed for at mestre egen hverdag. Samtidig skal der oprettes gruppeforløb for sårbare unge med henblik på, at de bliver en del af et socialt fællesskab.

Trivselsmedarbejderen skal derudover stå i spidsen for at etablere en trivselskultur på ungdomsuddannelsen. Det indebærer, at lærergruppen skal klædes bedre på til at spotte og håndtere sårbare unge i undervisningen.

Udvalgsformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Henrik Vallø, Esbjerg Kommune: ”Vi glæder os til et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om fastholdelse af sårbare unge – vi har en stor interesse i at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse”

Disse institutioner deltager i ”Fremskudt trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne”:

 • Varde Handelsskole
 • Rybners
 • Esbjerg Kommune
 • Varde Kommune
 • Campus Vejle
 • Business College Syd
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia Kommune
 • Haderslev Handelsskole
 • Haderslev Kommune
 • IBC
 • Kolding Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Hansenberg
 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • Svendborg Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • EUC Syd
 • Sønderborg Statsskole
 • Alssundgymnasiet Sønderborg