Sommerhusene er glemt i Regeringens affaldsudspil

Tvivlsomme millioninvesteringer bliver en realitet i sommerhusområder, hvis Regeringens affaldsudspil bliver vedtaget. Varde Kommune opfordrer til metodefrihed.

AFFALD

Bedre affaldssortering og mere genanvendelse står også højt på ønskelisten i Varde Kommune, men Regeringens affaldsudspil lægger op til store udfordringer i sommerhusområderne på den jyske vestkyst. Årsagen er, at udspillet ikke inkluderer frihed til, at kommunerne tilpasser affaldssorteringen til lokale forhold.

I sommerhusområderne udgør små grusveje og stier den primære infrastruktur. Derfor bliver affaldsindsamlingen i dag udført med specialindkøbte lastbiler, som er væsentligt mindre end de 25 tons tunge udgaver, der udfører opgaven i villa- og parcelhuskvarterer.

Men bliver affaldsudspillet vedtaget, skal der investeres i nye lastbiler for millioner. Lastbiler, som forventes at skulle hente begrænsede mængder af metal-, tekstil- og farligt affald fra turister, der ofte kun besøger området i 1-2 uger.

Vurderingen er, at pengene er bedre brugt på at opgradere og udbrede de såkaldte miljøstationer i sommerhusområderne. De fungerer allerede i dag som ubemandede mini-genbrugspladser, hvor borgere og turister kan aflevere genanvendeligt affald.

 

CITAT
Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknik-udvalget i Varde Kommune:

”Vi har et velfungerende system med miljøstationer, som vi gerne vil investere i at gøre endnu bedre. Vi er helt på linje med ønsket om bedre affaldssortering og mere genanvendelse, men vi ønsker frihed til at vælge en metode, som passer til vores lokale geografi, så vi undgår unødvendige millioninvesteringer for borgernes skattekroner.”

 

FAKTA

  • Regeringen lægger i sit affaldsudspil op til affaldssortering i ti kategorier: Papir, pap, glas, metal, mad, plast, tekstil, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.
  • En miljøstation er en ubemandet mini-genbrugsplads, hvor man kan komme af med de små genanvendelige affaldstyper som metal og batterier. Selve containeren er helt eller delvis nedgravet.
  • Ifølge Danmarks Statistik er der cirka 200.000 sommerhuse på landsplan. Cirka 8.000 af dem ligger i Varde Kommune.