Stram økonomiaftale vil præge lokale budgetforhandlinger

Når Byrådet i Varde Kommune i september skal forhandle en budgetaftale for 2023, bliver det inden for en snæver økonomisk ramme fastlagt af regeringen og KL. Særligt anlægsområdet vil blive ramt.

ØKONOMI

KL og regeringen vedtog i juni en økonomiramme for landets 98 kommuner præget af et markant skifte i dansk økonomi til høj inflation og et begrænset nationalt råderum.

Den økonomiske situation mærkes også i Varde Kommune forud for forhandlingerne om næste års budget. Byrådspolitikerne råder over en lavere økonomisk ramme til anlægsprojekter end tidligere år, og forventningen er derfor, at det næppe bliver et budget med nye store byggeprojekter.

Byrådet kan vedtage nye initiativer, men disse skal i så fald finansieres ved at reducere på eksisterende budgetposter.

Byrådet i Varde Kommune indleder budgetforhandlingerne torsdag den 15. september.

Citat

Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune

”Vi har en sund økonomi i Varde Kommune, men det kræver en fast hånd på rattet at bevare den situation. Det ser ud til, at dansk økonomi i de kommende år vil blive præget af et mindre råderum, og det vil naturligvis også smitte af på vores kommunale budgetter.”