Udeområder ved Lunde-Kvong Skole afspærret

En ekstern byggerådgiver vurderer, at revner i det udvendige murværk langs to facader på Lunde-Kvong Skole udgør en risiko for nedfaldne mursten – og i værste fald et kollaps. De berørte udeområder er derfor afspærret, mens undervisningen fortsætter som planlagt.

SKOLER

Undersøgelser af bygningskonstruktioner på Lunde-Kvong Skole i forbindelse med et kommende renoveringsprojekt har ført til en uventet opdagelse: Det udvendige murværk på skolens vest- og øst-facader har slået revner.

Revnerne skyldes en kombination af tærede spær og murbindere, som skaber et tryk på ydermuren ved temperatur- og fugtændringer i vejret.

En ekstern rådgiver vurderer, at situationen udgør en risiko for nedfaldne mursten – og i værste fald et kollaps af ydermuren under kraftige vindforhold. De pågældende områder er onsdag morgen blevet afspærret.

Ingen risiko indendørs
Revnerne i ydermuren har ikke indflydelse på de bærende konstruktioner på skolen, og der er derfor ingen risiko forbundet ved at opholde sig indendørs på skolen. 

Der er nu igangsat nærmere undersøgelser af murværket, så der hurtigst muligt kan igangsættes en forbedring af forholdene.