Uofficiel danmarksrekord i undersøgelse om trivsel og arbejdsmiljø

Varde Kommunes medarbejdere har sat uofficiel danmarksrekord i svarprocent. Hele 87 % af kommunens medarbejdere har svaret på den nye tre-i-en-undersøgelse, der sammenlægger arbejdspladsvurdering, trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering. Arbejdsmiljøforsker har aldrig hørt om en svarprocent så høj.

ARBEJDSMILJØ

Varde Kommune har i september gennemført en arbejdspladsvurderingsundersøgelse (APV), udsendt til 3541 af kommunens medarbejdere. Undersøgelsen er nu afsluttet, og hele 3088 medarbejdere har besvaret undersøgelsen, svarende til en besvarelsesprocent på 87.

Seniorforsker hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Thomas Clausen mener ikke at have hørt om tilfælde af så høj en besvarelsesprocent på en arbejdsmiljøundersøgelse foretaget af en dansk kommune.

Indtil for to år siden lavede man i Varde Kommune APV på de lokale arbejdspladser, mens HR-afdelingen tog sig af trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Det er nu lavet om til en tre-i-en-undersøgelse, som består af både APV, trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering og udsendes samlet til kommunens medarbejdere. På den måde kan medarbejderne svare på alle tre undersøgelser på en gang.

Varde Kommune analyserer nu resultatet og arbejder herefter videre med de lovpligtige handlingsplaner.
De forskellige MED-udvalg i kommunen er blevet tilbudt et sparringsmøde med en arbejdsmiljøkonsulent, som kan give udvalgene nogle konkrete værktøjer til at arbejde med arbejdsmiljø og trivsel.

FAKTA

  • Det er første gang, Varde Kommune foretager den såkaldte tre-i-en-undersøgelse.
  • Undersøgelsen er sendt til 3541 medarbejdere. 3088 har svaret på undersøgelsen, hvilket svarer til 87 %.
  • APV er en lovpligtig proces, som skal gennemføres hvert tredje år, samt hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene. En ændring i arbejdsforhold kan for eksempel være en ny indretning af arbejdspladsen.
  • APV består af en kortlægning af arbejdsmiljøet, som følges op af en beskrivelse af eventuelle problemer, en konkret handlingsplan og en plan for opfølgning på problemerne.
  • Der er to mål med APV:
    • At overvåge arbejdsmiljøet på en systematisk måde, så problemer kan opdages i tide og løses, før de bliver alvorlige.
    • At lægge en plan for, hvordan ledelse og medarbejdere skal løse de problemer, som APV afdækker.

CITATER

Thomas Clausen, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

”En svarprocent på 87 er meget høj. Det tegner et præcist billede og giver et godt udgangspunkt for den videre dialog om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og hvad man kan gøre endnu bedre.”

”Det er svært at fortolke så høj en deltagelsesgrad som andet, end at medarbejderne er engagerede i deres arbejdsplads og støtter op om det lokale arbejdsmiljøarbejde.”

”Jeg har ikke hørt om en højere svarprocent for en arbejdspladsundersøgelse foretaget af en kommune.”

Mogens Pedersen, kommunaldirektør, Varde Kommune:

”Det viser stort engagement hos kommunens medarbejdere, at besvarelsesprocenten er så høj.”

”Det er stærkt kvalificerende og giver et rigtig godt grundlag for det videre arbejde med trivslen hos kommunens medarbejdere.”

Ulla Rosendahl, næstformand hoved-MED, Varde Kommune:

”Den høje besvarelsesprocent viser en forventning om og en tillid til, at ledelsen vil agere ud fra de resultater, undersøgelsen viser.”

Kamilla Bollerup Sørensen, HR-konsulent, Varde Kommune:

”Den høje svarprocent sikrer et repræsentativt billede af medarbejdernes trivsel og lægger et rigtig godt fundament at arbejde videre fra.”

 

PRESSEKONTAKT

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør, Varde Kommune
24 27 08 51
mope@varde.dk

Ulla Rosendahl
Næstformand MED-udvalget, Varde Kommune
29 25 88 62
ulro@varde.dk

Kamilla Bollerup Sørensen
HR-konsulent, Varde Kommune
20 51 98 35
kasa@varde.dk

Steffen Kjær
Kommunikationschef, Varde Kommune
23 36 26 38
stkj@varde.dk