Varde Kommune får millionbeløb til at styrke turistdestinationer på Vestkysten

Projekterne Det Blå Torv i Blåvand og Soltorvet i Vejers Strandby får i alt 8,2 millioner kroner af forening Realdania. Støtten skal være med til at sikre, at den jyske vestkyst bliver én af Nordeuropas mest attraktive turistdestinationer.

TURISME

Når turister ser på Nordeuropa som et mål for deres ferie, så skal den jyske vestkyst skille sig ud som et af de mest attraktive turistmål.

Derfor støtter Realdania seks udvalgte projekter, som skal styrke turistdestinationer på Vestkysten. To af de udvalgte projekter ligger i Varde Kommune.

De to projekter er Det Blå Torv i Blåvand og Soltorvet i Vejers Strandby. I Blåvand skal Det Blå Torv give et løft til bymidten ved at gøre den mindre trafikeret og mere sikker for bløde trafikanter. Soltorvet i Vejers Strandby skal styrke forbindelsen mellem stranden og byen.

Projekterne i Varde Kommune er med til at realisere visionen i Udviklingsplan for Vestkysten om, at Vestkysten skal bindes sammen med levende bymiljøer og storslået natur, der skal inspirere besøgende til at bevæge sig langs kysten.

CITAT

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune:

”Turisme er vigtig for vores egn, derfor har det stor betydning, når Realdania støtter projekter, som er med til at styrke Varde Kommune som et turistmål. Vi er derfor glade for støtten til de konkrete projekter, som spiller direkte ind i vores planer med udvikling af kvalitetsturisme i kommunen.”

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i foreningen Realdania:

”Vestkysten har potentiale for mere helårsturisme – og dermed for øget beskæftigelse og mere liv i lokalsamfundet. De seks udvalgte projekter binder natur, byliv og mennesker sammen og vil give nye oplevelser til både beboere og besøgende. Det er en vigtig pointe, at udviklingen ikke sker på bekostning af den rå og uberørte natur, der er en attraktion i sig selv på Vestkysten.”

FAKTA

  • Projektet Det Blå Torv i Blåvand støttes med 5,2 millioner kroner af Realdania, og Varde Kommune betaler tilsvarende beløb. Det Blå Torv skal bl.a. sammen med en ny trafik- og parkeringsløsning styrke kvaliteten af bymiljøet, mindske biltrængslen og skabe bedre vilkår for bløde trafikanter.
  • Projektet Soltorvet i Vejers Strandby støttes med 3 millioner kroner, og Varde Kommune betaler tilsvarende beløb. Udover etablering af Soltorvet, så skal der opføres en bygning, som indeholder toiletfaciliteter, strand- og surfudstyr, mobil sauna, borde og bænke m.v. Samtidig iværksættes en renovering af bymidten.