Varde Kommune i sikre hænder

Varde Kommune går nu til kamp mod tryksår og medicinfejl. Som pilotprojekt i fem danske kommuner har ’I sikre hænder’ vist, at det er muligt at reducere tryksår og medicinfejl. Nu bliver projektet udvidet, så borgerne i Varde Kommune også kan få glæde af de metoder, der har opnået international anerkendelse. Projektet løber fra 2016 til 2018.

SUNDHED

Varde Kommune er blevet udvalgt til at deltage i projekt ’I sikre hænder,’ som gennem kompetenceudvikling af kommunens sundhedspersonale sikrer en faglighed, der skal give en øget kvalitet og patientsikkerhed for borgerne.

Projektet bygger på efterprøvede metoder og er en helt ny måde at arbejde på. Erfaringer fra fem pilotkommuner viser, at metoderne giver mere systematik i sundhedspersonalets arbejde. Det gør, at borgerne får den rette pleje og behandling, og at medicinfejl og tryksår reduceres væsentligt.

En af de konkrete arbejdsmetoder er ’tryksårspakken,’ der handler om at finde de borgere, der er i risikozonen for tryksår. Det foregår ved screeninger af nye beboere på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen. Hvis en tidligere screenet borger udskrives fra sygehus, bliver akut syg eller oplever forandringer i ernæringstilstand eller funktionsniveau, foretages en ny screening.

De borgere, der er i risikozonen for tryksår vil herefter blive systematisk vurderet ved hjælp af ’HUSK-tjeklisten,’ der sætter fokus på fire elementer: Hud, underlag, stillingsskifte og kost.

Ved at benytte sig af ’HUSK-tjeklisten’ vil sundhedspersonalet hurtigt kunne reagere på forandringer i helbredet og forebygge tryksår fremfor at helbrede dem.

Kommunens plejepersonale vil gradvist blive uddannet i de mere systematiske arbejdsgange, løbende målinger og opfølgning, og det forventes, at sundhedspersonalet vil være uddannet i 2018.

FAKTA OM TRYKSÅR:

  • Tryksår, tidligere kaldet liggesår, er et område på kroppen, hvor huden er beskadiget på grund af et langvarigt tryk. Det kan for eksempel være, fordi en person ligger meget ned eller sidder i kørestol i lange perioder.
  • Tryksår ses som en rød overflade på huden med en større vævsskade under huden, der i værste fald kan resultere i knoglebetændelse og blodforgiftning.

FAKTA OM PROJEKTET:

  • Projekt ’I sikre hænder’ reducerer tryksår, medicinfejl, fald og infektioner på plejecentre og i hjemmeplejen.
  • ’I sikre hænder’ har kørt som pilotprojekt i fem danske kommuner siden 2013.
  • Projektet høster stor anerkendelse fra Jason Leitch, der står for at implementere det landsdækkende patientsikkerhedsprogram i Skotland.
  • Varde Kommune har ansøgt om at være med i projektet og blev udvalgt sammen med 13 andre danske kommuner. Udvælgelsen blev foretaget af Dansk Selskab for patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL, der står bag projektet.
  • Varde Kommune har ansat farmaceut Trine Hopp som leder af projektet.
  • Projektet begynder i Varde Kommune i løbet af efteråret 2016 og løber til 2018.
  • Der er afsat 14 millioner fra Satspuljen til at udbrede projektet på landsplan.

CITATER:

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Varde Kommune Thyge Nielsen:

”Det har stor betydning for Varde Kommune, at kommunen er blevet udvalgt til dette projekt. Al erfaring viser, at metoderne virker.”

”At ’I sikre hænder’ nyder stor anerkendelse fra for eksempel Skotland understreger blot, at det er det helt rigtige for Varde Kommune at være med i.”

”Kommunens borgere vil opleve et fagligt endnu stærkere sundhedspersonale, hvilket i sidste ende vil komme både borgerne og sundhedspersonalet til gode.”

Projektleder i Varde Kommune, farmaceut Trine Hopp:

”Arbejdet med metoderne fra ’I sikre hænder’ har sået frø til nye måder at tænke på og nye måder at måle på, der i sidste ende har betydet styrket sikkerhed for borgerne.”

”Det er også spændende, at projektet har vist, at fælles metodeanvendelse og fokus på forbedringer har givet en øget arbejdsglæde i personalegrupperne.”

 

PRESSEKONTAKT:

Thyge Nielsen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Varde Kommune
20 31 36 24
thni@varde.dk

Trine Hopp
Projektleder, farmaceut, Varde Kommune
51 22 25 58
trih@varde.dk

Steffen Kjær
Kommunikationschef, Varde Kommune
23 36 26 38
stkj@varde.dk