Varde Kommune indfører besøgsrestriktioner på alle plejecentre

Varde Kommune har lørdag den 19. september modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om indførelse af besøgsrestriktioner på samtlige plejecentre i kommunen. På ældreboligcentret Hybenbo er én beboer smittet med coronavirus.

CORONA

Formålet med besøgsrestriktionerne på alle kommunens plejecentre og ældreboligcentre er at beskytte beboerne, deres pårørende og kommunens plejepersonale mod spredning af corona. Restriktionerne indføres øjeblikkeligt.

Varde Kommune har den seneste uge oplevet stor stigning blandt smittede borgere. Lørdag den 19. september er der således 68 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere.

Det centrale i besøgsrestriktionerne er:

  1. at besøg på plejecentre mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og
  2. at besøg på indendørs arealer på plejecentre mv. ikke kan ske, med mindre
    a) besøget sker i en kritisk situation, eller
    b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Påbuddet gælder frem til 1. oktober. Dog kan Styrelsen for Patientsikkerhed ophæve påbuddet, hvis smittetrykket reduceres væsentligt.

Uddybning af restriktionerne
Hver beboer kan modtage besøg i sin lejlighed fra én enkelt pårørende under besøgsrestrikstionerne. Plejecentret spørger hver enkelt beboer, hvem de ønsker besøg af under de nuværende rammer. Den pårørende, der udvælges til at kunne komme på besøg, kan komme på besøg i lejligheden, så ofte det ønskes.

Øvrige besøgende henvises til at aflægge besøg på udendørs arealer (Ældrecentret Hybenbo undtaget). Pavilloner, der er opstillet i haver og på fælles terrasser, betragtes som udearealer.

Særlige forhold for personer i kritiske situationer
De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller døende person. I sådanne kritiske situationer er det muligt for flere pårørende at få adgang til at besøge beboeren. Dette aftales med lederen af plejecentret eller ældreboligcentret.

På nogle plejecentre vil det være nødvendigt for den pårørende på forhånd at have lavet en aftale om et besøg.

Andre aktiviteter på plejecentre aflyses ikke
Påbuddet har ikke betydning for daghjem og træningsaktiviteter i plejecentret.

Beboer smittet på Hybenbo
På ældrecentret Hybenbo er én beboer smittet med coronavirus. Beboeren er nu isoleret, og de pårørende er underrettet. Lørdag den 19. september er alle øvrige beboere og det tilstedeværende personale blevet testet. Det øvrige personale testes også.

Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor skærpet ovenstående besøgsrestriktioner i forhold til Hybenbo, så færrest mulige skal færdes på ældrecentret. Det betyder, at der på Hybenbo ikke kan aflægges besøg på udeområder.