Varde Kommune vil vide, hvordan du har det

Hvordan har du det? Lige netop det spørgsmål er 2500 borgere fra Varde Kommune blevet udvalgt til at svare på. Så hvis du modtager et spørgeskema i din e-boks eller med posten, så er det en god idé at svare. Resultaterne af undersøgelsen bliver nemlig brugt til at forbedre forebyggelse og behandling af sundhedsproblemer, og du kan vinde præmier, når du deltager.

SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Varde Kommune er igen med i ”Hvordan har du det”? Danmarks største undersøgelse af folkesundheden, hvor 300.000 danskere over hele landet bliver spurgt om blandt andet sundhed, motion, trivsel og kostvaner.

Derfor modtager 2500 borgere i Varde Kommune i disse dage et spørgeskema – enten via e-boks eller med posten – som det giver god mening at svare på.

Formålet med undersøgelsen er at få bedre viden om danskernes sundhed, så der kan sættes målrettet ind mod fx livsstilssygdomme, ensomhed, mistrivsel eller andre sundhedsrelaterede problemstillinger.

Når du svarer på spørgeskemaet, kan du altså være med til at sætte fokus på de sundhedsemner, der har betydning for dig og din sundhed – og så kan du vinde præmier, fx en iPhone 7 eller pengepræmier.

Både Region Syddanmark og Varde Kommune bruger resultaterne fra undersøgelsen til at forbedre sundhedstilbud.

I den seneste undersøgelse fra 2013 viste det sig fx, at 4,3% af borgerne I Varde Kommune ofte var ensomme.

Blandt andet derfor blev Varde Kommune medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed, og der blev sat gang i aktiviteter, fx tryghedsopkald, besøgsvenner og diverse klubber, hvor ældre kan spise og hygge sammen.

Der er også etableret en klippekortsordning i hjemmeplejen, som kan benyttes til at afhjælpe ensomhed og arrangeret fællesspisninger, julearrangementer og meget mere.

FAKTA:

I Region Syddanmark er cirka 57.000 borgere udvalgt til at deltage i undersøgelsen og på landsplan vil cirka 300.000 danskere over 16 år modtage spørgeskemaet. Deltagerne er tilfældigt udvalgt.

Det er tredje gang undersøgelsen gennemføres. Svarene giver et indblik i, hvordan borgernes trivsel, sundhed og sygdom har udviklet sig fra 2010 til 2017. Både nationalt, regionalt og lokalt.

Undersøgelsen bruges til at forbedre forebyggelse og behandling af sygdomme. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet.

Mange sygdomme, som rammer danskere i dag, diabetes 2, KOL og stress, kan forebygges, hvis der gribes tidligere ind. Det er lidelser, som forringer livskvaliteten markant, og som koster samfundet mange penge.

De fem regioner, Danske Regioner, KL, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet står bag undersøgelsen.

Læs mere på www.rsyd.dk/hvordanhardudet

CITATER:

Regionsrådsformand, Stephanie Lose:

”Hvert eneste svar er vigtigt, fordi det bidrager til at give et klart billede af, hvordan borgerne har det, og hvad der gør dem syge. Det giver os et godt udgangspunkt for at sætte ind, der hvor behovet er størst, så vi på længere sigt kan øge livskvaliteten for alle syddanskere.”

Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl:

”Med undersøgelsen kan vi få lokal, opdateret viden om, hvordan vores borgere har det. Viden som giver os bedre mulighed for at planlægge – og prioritere i – arbejdet med sundhed og trivsel. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at holde øje med deres e-boks og tage sig tid til at besvare spørgeskemaet.”